Latest update: 15/04/2021
President of the ARTSAKH REPUBLIC
Arayik V. Arutyunyan
Home
/ Speeches / Addresses
 

 
Enter your E-mail address:
 

Addresses


Congratulatory Address of Artsakh Republic President Bako Sahakyan on the Day of the First Armenian Republic

Dear compatriots,

On behalf of the Artsakh Republic authorities and personally I cordially congratulate all of you on the Day of the First Armenian Republic.
The Armenian people are among the world's most ancient civilizations with a rich traversed path that still exist. Our people have passed this way full of difficulties and challenges with flying colors, keeping alive their language and culture, national dignity and traditions, and most significantly, the centuries-old vision of restoring the independent statehood.
This vision became reality in 1918 with the formation of the First Armenian Republic when the Armenians once again felt confident in their strength and stood for their Fatherland. Our heroic ancestors having forged victories in Sardarapat, Bash-Aparan and Gharakilisa had already been paving the ways for our future achievements.
Guided by the ideology of brave sons of Armenia and inheriting the helm we were able to gain victory in the Artsakh liberation struggle and revive the independent Armenian statehood.
Today there are two Armenian states and the Armenia-Artsakh-Diaspora unshakable trinity, which is key pledge of all our success. Drawing the moral of the past the Armenian people must continue their path towards the bright and radiant future in the same unified and consolidated manner.
Dear compatriots,
I once again congratulate all of us on this great holiday and wish peace, robust health and all the best.


Stepanakert, May 28, 2015.

 

 

2015-05-282021-03-23Արցախի Հանրապետության Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ուղերձը պատերազմի հետևանքների, առկա մարտահրավերների և տարբեր ոլորտներում իշխանությունների անելիքների վերաբերյալ
2021-02-20Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ուղերձը Արցախի վերածննդի օրվա առթիվ
2020-12-10Ուղերձ ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրաքվեի և Սահմանադրության օրվա առթիվ
2020-09-01Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարությունյանի Ուղերձը գիտելիքի և դպրության օրվա առթիվ
2020-06-20Արայիկ Հարությունյանի շնորհավորական ուղերձը Բուժաշխատողի օրվա առթիվ
2020-05-28Congratulatory address of Artsakh Republic President Arayik Harutyunyan in connection with the Day of the First Armenian Republic
2020-05-23Ուղերձ «Վերջին զանգի» առթիվ
2020-04-12Ուղերձ Արցախի Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին
2019-06-23Congratulatory address to President Armen Sargsyan of the Republic of Armenia
2018-04-24Address of Artsakh Republic President Bako Sahakyan in connection with the Memory Day of the 1915 Genocide Victims
2017-12-31Congratulatory address in connection with the New Year and Christmas
2017-09-02Congratulatory address in connection with the Day of the Artsakh Republic
2017-04-24Address in connection with the 1915 Genocide Victim Day
2017-04-01Address in connection with the anniversary of the Four Day April War
2017-03-08Congratulatory address in connection with the International Woman Day
2017-02-23Address in connection with the Motherland Defender Day
2017-02-20Congratulatory Address on the Artsakh Revival Day
2016-12-31Congratulatory address in connection with the New Year and Christmas
2016-09-02Congratulatory address in connection with the Day of the Artsakh Republic
2016-05-09Congratulatory address in connection with the Victory Holiday, the Day of the NKR Defense Army and the Liberation of Shoushi

photo
 
 
photo
 
 
© 2007—2021 The Office of the NKR President
Made in ArattaDesign