Latest update: 23/05/2022
President of the ARTSAKH REPUBLIC
Arayik V. Arutyunyan
Home
/ Speeches / Addresses
 

 
Enter your E-mail address:
 

Addresses


Congratulatory letter in connection with the 20th anniversary of RA army’s formation

Your Excellency,

On behalf of the people, authorities of Artsakh and myself I cordially congratulate You on the Day of the Army.
This year we held nationwide celebrations of the 20th anniversary of our glorious army's formation. It is indeed a national army that having passed a difficult and heroic way became the main guarantor of our peace and security.
You have been standing at the origins of the formation of the Armenian armed forces and today as a Supreme Commander in chief You do everything possible for the army to be powerful and efficient, ready to fulfill tasks set before it successfully.
We are proud to have such a victorious army, brave and patriotic soldiers who serve devotedly to the their Motherland and people.
I once again congratulate You and the whole personnel of the Armenian Army on this sacramental holiday and wish peace, robust health and greatest successes for the glory of free and independent Armenia and Artsakh, the bright future of our people.

 

 

2012-01-282021-12-07Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի Ուղերձը Սպիտակի երկրաշարժի 32-րդ տարելիցի կապակցությամբ
2021-11-13«ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2021-11-13«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2021-11-13ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2021-11-13ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2021-07-01Address of Artsakh Republic President Bako Sahakyan in connection with the International Children’s Day
2021-04-24Message of the Artsakh Republic President Arayik Harutyunyan on Genocide Remembrance Day
2021-03-23Արցախի Հանրապետության Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ուղերձը պատերազմի հետևանքների, առկա մարտահրավերների և տարբեր ոլորտներում իշխանությունների անելիքների վերաբերյալ
2021-02-20Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ուղերձը Արցախի վերածննդի օրվա առթիվ
2020-12-10Ուղերձ ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրաքվեի և Սահմանադրության օրվա առթիվ
2020-09-02Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի Շնորհավորական ուղերձը Արցախի Հանրապետության օրվա առթիվ
2020-09-01Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարությունյանի Ուղերձը գիտելիքի և դպրության օրվա առթիվ
2020-07-01Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի Շնորհավորական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության անկախության 29-րդ տարեդարձի առթիվ
2020-06-20Արայիկ Հարությունյանի շնորհավորական ուղերձը Բուժաշխատողի օրվա առթիվ
2020-06-01Artsakh Republic President Arayik Harutyunyan sent a congratulatory address in connection with the International Children's Day
2020-05-28Congratulatory address of Artsakh Republic President Arayik Harutyunyan in connection with the Day of the First Armenian Republic
2020-05-23Ուղերձ «Վերջին զանգի» առթիվ
2020-04-12Ուղերձ Արցախի Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին
2019-06-23Congratulatory address to President Armen Sargsyan of the Republic of Armenia
2018-04-24Address of Artsakh Republic President Bako Sahakyan in connection with the Memory Day of the 1915 Genocide Victims

photo
 
 
photo
 
 
© 2007—2022 The Office of the NKR President
Made in ArattaDesign