Latest update: 09/04/2021
President of the ARTSAKH REPUBLIC
Arayik V. Arutyunyan
Home
/ News / Laws, orders
 

 
Enter your E-mail address:
 

Laws, orders


President Arayik Harutyunyan awarded posthumously Narek Hovhannisyan and Tovmas Tovmasyan with the highest title of Hero of Artsakh

On April 2 President of the Artsakh Republic Arayik Harutyunyan signed decrees on awarding posthumously Narek Hovhannisyan and Tovmas Tovmasyan with the highest title of ''Hero of Artsakh''.
According to the decrees, for the exclusive services provided to the Republic of Artsakh in ensuring the protection 

and security, showing bravery and personal courage to the Motherland, Narek Hovhannisyan, commander of the Rifle Platoon of the N Military Unit of the Defence Army of the Artsakh Republic, and commander of the sniper platoon of the N military unit, senior lieutenant Tovmas Tovmasyan were posthumously awarded the highest title of "Hero of Artsakh", being awarded the "Golden Eagle" medal.
During the large-scale military operations unleashed by Azerbaijan against the Republic of Artsakh on September 27, 2020 Narek Hovhannisyan and Tovmas Tovmasyan took an active part in the defence of the military positions on the state border of the Republic of Artsakh, carried out diversion-reconnaissance operations behind the enemy, causing numerous losses of military equipment and manpower.
As a part of a special assault group set up during the war, they waged defensive battles and carried out military operations, first in the seventh defensive zone and then in a number of other directions, including the villages of Sghnakh, Qarin Tak and Shushi.
Narek Hovhannisyan and Tovmas Tovmasyan brilliantly fulfilled their military tasks, fighting to the last second of their lives against the forces of the enemy, which exceeded many times, never leaving their entrusted positions.
Narek Hovhannisyan was born in 1992, and Tovmas Tovmasyan in 1983. Both perished heroically on November 7, 2020 in the Qarin Tak-Shushi section
.

2021-04-052021-04-09President Harutyunyan sent a condolence letter on the death of Hrayr Hovnanyan
2021-04-07Congratulatory message of the President of the Republic of Artsakh on Motherhood and Beauty Day
2021-04-05President Arayik Harutyunyan awarded posthumously Narek Hovhannisyan and Tovmas Tovmasyan with the highest title of Hero of Artsakh
2021-04-05President Arayik Harutyunyan signes laws
2021-03-31Arayik Harutyunyan sent a condolence letter in connection with the death of Karapet Qababjyan
2021-03-31President Harutyunyan sent a condolence letter to the family of Arkady Ter-Tadevosyan, Hero of Artsakh
2021-03-26Davit Hakobyan appointed first deputy chief of office of the President of the Republic of Artsakh
2021-03-24The President of the Artsakh Republic signs the Government decision approving the program of comprehensive development of crop production
2021-03-182020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով դժվար կացության մեջ հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին կառավարության որոշումը
2021-03-18Arayik Harutyunyan signed the Government decesion on approvinng the state support program for citizens' loan liabilities
2021-03-16President Harutyunyan signed a decree on appointing deputy prosecutor general of the Republic of Artsakh
2021-03-12Arayik Harutyunyan appointed Vahan Badasyan President's representative at large
2021-03-10119 hotline launched at the Office of the Artsakh Republic President
2021-03-05President Arayik Harutyunyan signed a law
2021-03-03Aramayis Avagyan dismissed from the post of Deputy Prosecutor General of the Republic of Artsakh
2021-03-02President Arayik Harutyunyan signed a decree on appointing RA Minister of Economy and Agriculture
2021-02-26Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը սահմանելու մասին
2021-02-22Հանրապետության նախագահն ստորագրել է մի շարք օրենքներ
2021-02-22President of the Republic of Artsakh appointed director and first deputy director of the NSS
2021-02-19Վահե Քեուշգուերյանը նշանակվել է ԱՀ նախագահի հասարակական հիմունքներով խորհրդական՝ զարգացման ծրագրերի գծով

photo
 
 
photo
 
 
© 2007—2021 The Office of the NKR President
Made in ArattaDesign