Latest update: 05/05/2021
President of the ARTSAKH REPUBLIC
Arayik V. Arutyunyan
Home
/ News
 

 
Enter your E-mail address:
 

Visits

2021-05-05President Harutyunyan visited Haterk sub-region
2021-05-04The delegation of the Artsakh government discussed programs for the reconstruction of Artsakh at the "Partnership for Artsakh" conference
2021-05-02The housing program will be expanded in Karmir Shuka. The President of the Republic had a working visit
2021-04-24President Arayik Harutyunyan paid tribute to victims of the Armenian Genocide at Tsitsernakaberd
2021-04-20More than 1.000 apartments will be put into operation in Stepanakert, in the next two years. Arayik Harutyunyan
2021-04-17Catholicos of All Armenians and President of the Republic of Artsakh discussed the challenges facing the Armenians of Artsakh

Laws, orders

2021-05-05President Harutyunyan presented to the National Assembly an annual address
2021-05-05Jirayr Mirzoyan was appointed minister of justice of the Republic of Artsakh
2021-05-05President Harutyunyan signed laws
2021-05-04Հաղորդում՝ 2020 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ընթացքի, արդյունքների և 2021 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ
2021-04-24Message in connection with the 1915 Genocide victim day
2021-04-21President Harutyunyan approves Governments decisions on providing state financial assistance to persons who suffered material damage
2021-04-202020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՎՆԱՍ ԿՐԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2021-04-15President of the Artsakh Republic Arayik Harutyunyan signed a decree

Working meetings

2021-05-03President of the Artsakh Republic received Khachik Khachatryan chairman of the council of the directors of ''X group''
2021-04-28Arayik Harutyunyan met with the staff of ministry of foreign affairs of the Republic of Artsakh
2021-04-15The President of the Artsakh Republic received mayor of Yerevan
2021-04-14President of the Artsakh Republic Arayik Harutyunyan receives Armen Ghularyan chairman of urban development committee of the Republic of Armenia
2021-04-14Arayik Harutyunyan receives the representative of Hayastan All-Armenian Fund, which is launching new programs in Artsakh

Consultations

2021-04-22Arayik Harutyunyan convenes a consultation on the implementation of war damage assistance programs

photo
 
 
photo
 
 
© 2007—2021 The Office of the NKR President
Made in ArattaDesign